Tel.: 06-15900945

Werkwijze

WERKWIJZE

Het is belangrijk te weten wat wij voor u doen, maar ook wat u zelf moet doen om er voor te zorgen dat, zowel wij als u, een goed gevoel overhouden aan de samenwerking.

 

WAT DOEN WIJ

Wij doen onze uiterste best om, het geen u voor ogen heeft, te vertalen naar een omgevingsvergunning.

Wij maken voor u tekeningen naar de wensen die u ons opgeeft en mailen deze, in PDF,  vervolgens naar u voor controle. Nadat u deze heeft goedgekeurd vragen wij, namens u, de vergunning aan bij uw gemeente middels het omgevingsloket.nl.

Na het indienen krijgt u van ons per mail de ontvangstbevestiging zodat u kunt zien wat er voor u is aangevraagd.

Mocht de gemeente om wat voor reden dan ook een wijziging willen in het bouwplan zullen wij deze, vanzelfsprekend na overleg met u, in de tekeningen opnemen en vervolgens wederom voor u indienen.

WAT DOET U

Om ervoor te kunnen zorgen dat uw aanvraag er compleet en verzorgd uit komt te zien hebben wij van u een aantal gegevens nodig, zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om een aanvraag te kunnen doen.

Onderstaand een lijst met door u aan te leveren gegevens :

  • Compleet ingevuld machtigingsformulier *
  • Tekeningen van uw woning **
  • Tekening betreffende gevel(s)
  • Doorsnede woning
  • Plattegrond betreffende verdieping
  • Kadastrale tekening
  • Foto’s van de betreffende zijde van uw woning, eventueel foto’s van gelijkwaardige bouwwerken in uw straat.

Om u als klant constant op de hoogte te houden van de correspondentie met de gemeente is het van belang dat u een emailadres heeft waar u op te bereiken bent, zonder emailadres worden de portokosten in rekening gebracht.

 

* zie download pagina
** indien u geen tekeningen heeft zijn deze over het algemeen te verkrijgen bij uw gemeente.